DMC CORPORATION

Check authorize false
Your YEAR Portfolio:
Take Your Turn Or Change Duty:
 Time In
DMC Year Slip Sumary DMC Year Task Sumary
Accountantcy
Cash Money:
Your Time Sheet
Welcome to DMC Web Chat
BROADCAST OFFICE BUILDING-DMC3 INFORMATIONS FOR: 9 FLOOR
36 5 0 16 71
Rooms on this Floor:

Rm.3-901:51 M2 On Floor 9F

BROADCAST OFFICE BUILDING-DMC3
10 5 0 2 12

Rm.3-902:26 M2 On Floor 9F

BROADCAST OFFICE BUILDING-DMC3
8 5 0 2 10

Rm.3-903:35 M2 On Floor 9F

BROADCAST OFFICE BUILDING-DMC3
7 5 0 5 16

CÔNG TY TNHH LEE HYUN

VP-17100457/DMC-LHN [23/10/2017 to 22/10/2019]

Rm.3-904:36 M2 On Floor 9F

BROADCAST OFFICE BUILDING-DMC3
11 5 0 6 16

Reserved Public Area:

Rm.3-905

0 M2 On Floor 9F

BROADCAST OFFICE BUILDING-DMC3
0 5 0 1 17

Rm 905

Electrical Consumable On this Floor:
Look For Period: 1,752 KW Floor Consum
Document Attached this Floor:
Properties provided on this Floor:
1Đèn exit cái1.00Lbl1 
2Nút nhấn báo cháy cái1.00Lbl1 
3Tủ điện tầng Bộ1.00Lbl1 Repair 23/07/2020: Thay bộ nguồn 24v, KĐT máy lạn
4Đèn compat Bộ4.00Lbl1 
5Đèn chiếu sáng sự cố cái1.00Lbl1 
6Công tắc mặt 2 cái1.00Lbl1 
7Đầu camera cái2.00Lbl1 
8Đầu chữa cháy tự động cái2.00Lbl1 
9Họng nước chữa cháy vách tường Bộ1.00Lbl1 
10Bình C02 cái2.00Lbl1 
Number of Building: 0 Number Of Room: 0 Number Of Occupied: 0 Signed Contract: 0 Picture: 0 Facilities: 0
Number Of Floor: 0 Room For Rent: 0 Number Of Vacant: 0 Going Contract: 0 Commments: 0 Document: 0