DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
686 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000226]: 929.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-305]: 360,000.00
Vacant: [2-201]: 240,000.00
DMC LEGAL DOCUMENT
HAVE 1 ACTIVE DOCUMENT
DMC_Au-GIẤY PHÉP KINH DOANH - COMPANY CERTIFICATE
[Hyperlink100] Company No: 159322737 Full Name In Vietnammes: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG MINH. Full Name In English: DANGMINH CONSULTANT AND INVESTMENT (DMC) PTY LTD. Short Companey Name:DMC
Isue Date: 20/7/2012 By Australia ASIC Download Doc
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972355881
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au