DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
737 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Technical Support
Download Price List
Contact Us At:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Advertisement:
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000153]: 25.99
Hot!![000226]: 929.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-305]: 360,000.00
Vacant: [1-B11]: 280,000.00
Vacant: [3-1004]: 360,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 5 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [45] Tasks
 
123
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D02499514/11/2018Vệ sinh khu vực công cộng, Nhà vệ sinh công cộng0008200082
D02499414/11/2018Vệ Sinh Văn Phòng các Công Ty0008200082
D02499314/11/2018Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0008800088
D02499214/11/2018Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0008800088
D02499114/11/2018Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0008800088
D02499014/11/2018Kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0008800088
M02486830/10/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02485529/10/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02484227/10/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02483426/10/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02482625/10/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02481824/10/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02481023/10/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02480222/10/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02415630/07/2018Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0004100041
Q02403913/07/2018Đòi nọ công tác kiểm định theo số liệu kế toán xác nhận cung cấp0004100041
D02403813/07/2018Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0004100041
D02403713/07/2018Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0004100041
D02403613/07/2018Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0004100041
Q02402211/07/2018Đòi nọ công tác kiểm định theo số liệu kế toán xác nhận cung cấp0004100041
123
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972002683
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au
False-640x480