DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
174 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000470]: 920.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [1-104]: 280,000.00
Vacant: [1-M01]: 280,000.00
Vacant: [1-103]: 280,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 1 Staff Support At Office
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [541] Tasks
 
12345678910...
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D06269029/09/2023Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D06268929/09/2023Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D06268829/09/2023Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D06268729/09/2023Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D06268629/09/2023Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D06268529/09/2023Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
M06249121/09/2023Kiểm tra tình trạng Các Hệ thống Tự Động: Thang máy, Báo cháy, Chữa cháy.0017400174
D06205405/09/2023Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
D06205305/09/2023Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0010900109
D06205205/09/2023Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0010900109
D06205105/09/2023Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0010900109
D06205005/09/2023Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0010900109
D06150411/08/2023Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
D06150311/08/2023Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0010900109
D06150211/08/2023Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0010900109
D06150111/08/2023Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0010900109
D06150011/08/2023Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0010900109
D06146910/08/2023Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
D06146810/08/2023Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0010900109
D06146710/08/2023Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0010900109
12345678910...
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1973674936
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au