DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
301 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Technical Support
Download Price List
Contact Us At:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Advertisement:
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000226]: 929.00
Hot!![000206]: 750.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [2-101]: 240,000.00
Vacant: [3-305]: 360,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 1 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [62] Tasks
 
1234
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D03155115/12/2019Cham Soc Khach Hang0008800088
D03155015/12/2019Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0008800088
D03154915/12/2019Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0008800088
D03154815/12/2019Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0008800088
D03154715/12/2019Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D03154615/12/2019Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0008800088
D03154515/12/2019Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0008800088
D03154415/12/2019Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D03154315/12/2019Kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0008800088
M03130229/11/2019Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03130029/11/2019Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03128228/11/2019Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03128028/11/2019Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03126227/11/2019Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03126027/11/2019Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03124226/11/2019Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03124026/11/2019Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03122225/11/2019Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03122025/11/2019Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03117822/11/2019Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
1234
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972196695
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au