DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
67 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000226]: 929.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-303]: 360,000.00
Vacant: [3-305]: 360,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Sorry, Office is Off today, Please Come Back On workking day.
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [58] Tasks
 
123
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D03482609/07/2020Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017700177
D03482509/07/2020Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0017700177
D03482409/07/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D03482309/07/2020Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D03482209/07/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D03482109/07/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D03482009/07/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D03481909/07/2020Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
D03480809/07/2020Vệ sinh khu vực công cộng, Nhà vệ sinh công cộng0017500175
D03480709/07/2020Vệ Sinh Văn Phòng các Công Ty0017500175
Q03479308/07/2020Kiểm tra tình trạng Hệ thống ĐIỆN, NƯỚC Công cộng.0017400174
D03479208/07/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D03479108/07/2020Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D03479008/07/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D03478908/07/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D03478808/07/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D03478708/07/2020Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
D03477808/07/2020Chăm Sóc Khách Hàng0017500175
D03477608/07/2020Vệ sinh khu vực công cộng, Nhà vệ sinh công cộng0017500175
D03476407/07/2020Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
123
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972326643
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au