DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
141 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Technical Support
Download Price List
Contact Us At:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Advertisement:
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000226]: 929.00
Hot!![000153]: 25.99
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [1-B11]: 280,000.00
Vacant: [3-1003]: 360,000.00
Vacant: [1-B02]: 280,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 4 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [31] Tasks
 
12
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D02698020/03/2019Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0016300163
D02697920/03/2019Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0016300163
D02697820/03/2019Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0016300163
D02697520/03/2019Cham Soc Khach Hang0008800088
D02697420/03/2019Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0008800088
D02697320/03/2019Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0008800088
D02697220/03/2019Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0008800088
D02697120/03/2019Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D02697020/03/2019Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0008800088
D02696920/03/2019Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0008800088
D02696820/03/2019Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D02696720/03/2019Kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0008800088
D02677704/03/2019Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0016300163
D02677604/03/2019Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0016300163
D02677504/03/2019Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0016300163
M02667027/02/2019Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02666827/02/2019Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M02665026/02/2019Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02664826/02/2019Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M02663025/02/2019Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
12
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972061682
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au
False-640x480