DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
308 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Technical Support
Download Price List
Contact Us At:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Advertisement:
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000226]: 929.00
Hot!![000153]: 25.99
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [1-B11]: 280,000.00
Vacant: [3-1004]: 360,000.00
Vacant: [3-1003]: 360,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Sorry, Office is Off today, Please Come Back On workking day.
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [20] Tasks
 
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D02594415/01/2019Nhận thông tin, Báo giá, Hợp đồng, Làm phiếu, Giao Kế toán0017600176
Q02589712/01/2019Đòi nọ công tác kiểm định theo số liệu kế toán xác nhận cung cấp0016300163
Q02589612/01/2019Giao hồ sơ khi đã hoàn tất thủ tục kế toán và thu tiền0016300163
D02589512/01/2019Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0016300163
D02589412/01/2019Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0016300163
D02589312/01/2019Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0016300163
M02562628/12/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02562428/12/2018Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M02560427/12/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02560227/12/2018Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M02558426/12/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02558226/12/2018Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M02556625/12/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02556425/12/2018Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M02554624/12/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02554424/12/2018Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M02551522/12/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02551322/12/2018Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M02549521/12/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02549321/12/2018Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972032556
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au
False-640x480