DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
433 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Technical Support
Download Price List
Contact Us At:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Advertisement:
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000226]: 929.00
Hot!![000206]: 750.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [2-302]: 240,000.00
Vacant: [3-304]: 360,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 1 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [16] Tasks
 
KeyDateTaskRecivedAssignTo
Q03230429/01/2020Định kỳ bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị0008800088
M03230329/01/2020Đòi các khoản nợ theo số liệu Kế toán xác nhận cung cấp0008800088
M03230229/01/2020Định kỳ chạy thử và kiểm tra các thiết bị0008800088
D03230129/01/2020Cham Soc Khach Hang0008800088
D03230029/01/2020Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0008800088
D03229929/01/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0008800088
D03229829/01/2020Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0008800088
D03229729/01/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D03229629/01/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0008800088
D03229529/01/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0008800088
D03229429/01/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D03229329/01/2020Kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0008800088
M03221822/01/2020Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03221622/01/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
M03219521/01/2020Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M03219321/01/2020Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0016300163
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972221551
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au