DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
480 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000226]: 929.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [1-203]: 280,000.00
Vacant: [3-801]: 360,000.00
Vacant: [3-1102]: 360,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Sorry, Office is Off today, Please Come Back On workking day.
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [222] Tasks
 
12345678910...
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D04251708/07/2021Chăm Sóc Khách Hàng0017900179
D04251608/07/2021Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017900179
D04251508/07/2021Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0017900179
D04249707/07/2021Chăm Sóc Khách Hàng0017900179
D04249607/07/2021Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017900179
D04249507/07/2021Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0017900179
D04246005/07/2021Chăm Sóc Khách Hàng0017900179
D04245905/07/2021Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017900179
D04245805/07/2021Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0017900179
D04232629/06/2021Chăm Sóc Khách Hàng0017900179
D04232529/06/2021Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017900179
D04232429/06/2021Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0017900179
D04230628/06/2021Chăm Sóc Khách Hàng0017900179
D04230528/06/2021Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0017900179
D04230428/06/2021Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0017900179
D04220322/06/2021Chăm Sóc Khách Hàng0018200182
D04220222/06/2021Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0018200182
D04220122/06/2021Vệ sinh khu vực công cộng, Nhà vệ sinh công cộng0018200182
D04220022/06/2021Vệ Sinh Văn Phòng các Công Ty0018200182
D04219922/06/2021Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0018200182
12345678910...
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972703519
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au