DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
246 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000470]: 920.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [1-103]: 280,000.00
Vacant: [2-201]: 215,000.00
Vacant: [1-L02]: 280,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 5 Staff Support At Office
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [957] Tasks
 
12345678910...
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D06953213/07/2024Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
D06953113/07/2024Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0010900109
D06953013/07/2024Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0010900109
D06952913/07/2024Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0010900109
D06952813/07/2024Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0010900109
D06952713/07/2024Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D06952613/07/2024Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D06952513/07/2024Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D06952413/07/2024Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D06952313/07/2024Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D06952213/07/2024Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
D06951613/07/2024Chăm Sóc Khách Hàng0008800088
D06951513/07/2024Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0008800088
D06951413/07/2024Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0008800088
D06951313/07/2024Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0008800088
D06951213/07/2024Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0008800088
D06951113/07/2024Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0008800088
D06951013/07/2024Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0008800088
D06950913/07/2024Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D06950813/07/2024Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0008800088
12345678910...
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1974083471
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au