DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
234 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000470]: 920.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [1-103]: 280,000.00
Vacant: [1-M01]: 280,000.00
Vacant: [1-L02]: 280,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 1 Staff Support At Office
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [800] Tasks
 
12345678910...
KeyDateTaskRecivedAssignTo
M06747921/04/2024Đòi các khoản nợ theo số liệu Kế toán xác nhận cung cấp0008800088
M06747821/04/2024Kiểm tra tình trạng Các Hệ thống Tự Động: Thang máy, Báo cháy, Chữa cháy.0008800088
D06747721/04/2024Chăm Sóc Khách Hàng0008800088
D06747621/04/2024Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0008800088
D06747521/04/2024Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0008800088
D06747421/04/2024Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0008800088
D06747321/04/2024Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0008800088
D06747221/04/2024Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0008800088
D06747121/04/2024Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0008800088
D06747021/04/2024Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0008800088
D06746921/04/2024Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0008800088
D06745419/04/2024Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D06745319/04/2024Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D06745219/04/2024Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D06745119/04/2024Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D06745019/04/2024Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D06744919/04/2024Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
Q06738616/04/2024Kiểm tra tình trạng Hệ thống ĐIỆN, NƯỚC Công cộng.0017400174
D06739116/04/2024Chăm Sóc Khách Hàng0010900109
D06739016/04/2024Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0010900109
12345678910...
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1973940718
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au