DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
170 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Technical Support
Download Price List
Contact Us At:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Advertisement:
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000153]: 25.99
Hot!![000226]: 929.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [2-202]: 240,000.00
Vacant: [3-803]: 360,000.00
Vacant: [2-301]: 240,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 4 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [41] Tasks
 
123
KeyDateTaskRecivedAssignTo
M02439830/08/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02439029/08/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02438228/08/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02437427/08/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02435625/08/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02435324/08/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02434523/08/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02433722/08/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02432921/08/2018Lập Yêu Cầu Thanh Toán KH Thuê Văn Phòng0016300163
M02415630/07/2018Tập hợp số liệu báo cáo Giám đốc0004100041
Q02403913/07/2018Đòi nọ công tác kiểm định theo số liệu kế toán xác nhận cung cấp0004100041
D02403813/07/2018Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0004100041
D02403713/07/2018Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0004100041
D02403613/07/2018Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0004100041
Q02402211/07/2018Đòi nọ công tác kiểm định theo số liệu kế toán xác nhận cung cấp0004100041
D02402111/07/2018Kiểm tra Logic Số Dư báo cáo0004100041
D02402011/07/2018Kiểm tra công nợ và báo cáo tình hình nợ hàng tháng0004100041
D02401911/07/2018Kiểm tra số liệu Kế toán, hóa đơn, Money, ngân hàng0004100041
D02210209/01/2018System web administration0000100001
D01631213/09/2016Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0013100131
123
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1971979642
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au