DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
27 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000470]: 920.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [1-203]: 280,000.00
Vacant: [2-G02]: 240,000.00
Vacant: [2-201]: 240,000.00
Online Camera:
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone1 security camera: [Security Camera Zone 1]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone2 security camera: [Security Camera Zone 2]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online Broadcast Office Building Zone3 security camera: [Security Camera Zone 3]
  With user:admin Password: (Blank). You can View Online eTunnel Office Building security camera: [Security Camera Zone 4]
DMC Online Support Today:
  Today have 6 Staff Support At Office
 
 
We are rushing to complete the follow tasks:
  We have currently [112] Tasks
 
123456
KeyDateTaskRecivedAssignTo
D03877505/12/2020Chăm Sóc Khách Hàng0018200182
D03877405/12/2020Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0018200182
D03877305/12/2020Vệ sinh khu vực công cộng, Nhà vệ sinh công cộng0018200182
D03877205/12/2020Vệ Sinh Văn Phòng các Công Ty0018200182
D03877105/12/2020Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0018200182
D03877005/12/2020Chăm Sóc Khách Hàng0017500175
D03876905/12/2020Tiếp nhận, Bàn giao, Cập nhật sổ Thư báo0017500175
D03876805/12/2020Vệ sinh khu vực công cộng, Nhà vệ sinh công cộng0017500175
D03876705/12/2020Vệ Sinh Văn Phòng các Công Ty0017500175
D03876605/12/2020Nhận Thông tin phản ánh của khách hàng và lập Phiếu công việc0017500175
D03875504/12/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D03875404/12/2020Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D03875304/12/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D03875204/12/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
D03875104/12/2020Thực hiện Bảo trì sửa chữa hàng ngày theo yêu cầu VP0017400174
D03875004/12/2020Kiểm tra, Bảo dưỡng, Chạy thử định kỳ tình trạng hoạt động các thiết bị: Điện, Máy lạnh, Máy phát, Bơm nước, Báo cháy, Thiết bị PCCC0017400174
D03870903/12/2020Kiểm tra hoạt động vệ sinh hang ngày tại tòa nhà.0017400174
D03870803/12/2020Tuần tra AN NINH Các Vị Trí Tòa nhà0017400174
D03870703/12/2020Kiểm tra Hoạt động Bảo vệ0017400174
D03870603/12/2020Điều hành và hoàn thiện Tổ Bảo vệ0017400174
123456
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972485381
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au