DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
43 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000226]: 929.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-304]: 360,000.00
Vacant: [3-303]: 360,000.00
Vacant: [2-201]: 240,000.00
DMC LEGAL DOCUMENT
HAVE 1 ACTIVE DOCUMENT
QUY ĐỊNH CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE
[Hyperlink100] Tất cả cả các tài liệu trên website này đều có bản quyền và có thể không được sử dụng lại trừ trường hợp cụ thể được nêu ra trong "Quy Định Sử Dụng" này. Tất cả những thông tin trên trang Web này được cung cấp bởi DMC và được coi như là một dịch vụ cho những ai quan tâm đến công ty và không dùng cho mục đích thương mại.
Isue Date: 31/8/2002 By General Director: Nguyen Dang Khoa Download Doc
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1972326575
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au