DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
515 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000470]: 920.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-1001]: 360,000.00
Vacant: [1-M02]: 280,000.00
Vacant: [1-103]: 280,000.00
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VINATEST (VINATEST - STS)
Trung Tâm Dịch Vụ Khoa Học Và Công Nghệ VINATEST (VINATEST - STS) được Hội Các Phòng Thí Nghiệm VINATEST thành lập từ năm 1993 theo Quyết định số 23/QĐ-VNT ngày 14/01/1993, và được Sở Khoa Học Và Công Nghệ TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 11/ĐK-KHCN ngày 30/12/1993.
Trung Tâm Dịch Vụ Khoa Học Và Công Nghệ VINATEST (VINATEST - STS) được quyết định thành lập bởi Hội Các Phòng Thí Nghiệm VINATEST và được Sở Khoa Học Và Công Nghệ TP.HCM cấp phép hoạt động khoa học và công nghệ từ năm 1993. Tên chính thức của Trung tâm: TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VINATEST Tên viết bằng tiếng nước ngoài: SCIENCE AND TECHNOLOGY SERVICES CENTER OF VINATEST (VINATEST - STS) Trụ sở chính: Phòng B01, Tòa nhà e-Tunnel Office Center, L11-L12 Miếu Nổi, Phường 3, Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 84-8-5170886 Fax: 84-8-5170335 Quyết định thành lập số: 23/QĐ-VNT ngày 14/01/1993 Cơ quan quyết định thành lập và quản lý: Hội Các Phòng Thí Nghiệm VINATEST Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: 1. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. 2. Dịch vụ khoa học và công nghệ: - Tổ chức dịch vụ phòng thí nghiệm, dịch vụ phân tích giám định công nghệ mới. - Tư vấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ tổ chức và quản lý phòng thí nghiệm và các hệ thống quản lý chất lượng. 3. Hợp tác quốc tế về các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng triển khai kỹ thuật và công nghệ. Trung tâm được quản lý và điều hành hoạt động bởi các nhà khoa học có bề dày kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tại các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các hiệp hội khoa học kỹ thuật.
4 trung tâm dịch vụ khoa học và công nghệ vinatest (vinatest - sts)
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1973442944
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au