DANGMINH CORPORATION
We do: Construction - Real Estate - Trading
245 USers Online
You are not login 4Shop
Email:
Pwd:
Vietnam: +84-835 123 171
Australia: +61-45 246 1970
Mail Us: info@dmc.vn
Customer: Click To View List
At Shop: POS Banner
Hot!![000206]: 750.00
Hot!![000154]: 25.99
Hot!![000470]: 920.00
Comming [000288]: 111.50
Comming [000287]: 90.83
Comming [000286]: 99.65
Vacant: [3-802]: 360,000.00
Vacant: [1-203]: 280,000.00
Vacant: [3-801]: 360,000.00
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM (SCIC)

amlodipin sandoz

amlodipin bivirkning http://amlodipin.website amlodipin bivirkning
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC) được thành lập năm 2006, mã số LAS-XD506. Đến đầu 2008 SCIC được chuyển sở hữu hòan tòan cho DMC. là Hội viên Hội Các Phòng Thí Nghiệm VINATEST chuyên ngành cơ tính. Thực hiện thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Thử tải tĩnh cọc bê tông. Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí. Kinh doanh nhà ở; Môi giới bất động sản; Dịch vụ nhà đất; Mua bán vật liệu xây dựng.
"Minh bạch - Độc lập - chính xác - khách quan - Hướng tới khách hàng" Công ty SCIC được thành lập năm 2006 với các chức năng: Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ vào cuộc sống; Đo đạc bản đồ; Xử lý nền móng công trình; Đánh giá sự cố và lập phương án xử lý; Tư vấn xây dựng (trừ dịch vụ thiết kế công trình, giám sát thi công, khảo sát xây dựng); Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện; San lấp mặt bằng. Trang trí nội ngoại thất. Thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Thử tải tĩnh cọc bê tông. Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí. Kinh doanh nhà ở; Môi giới bất động sản; Dịch vụ nhà đất; Mua bán vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, trước xu hướng phát triển của đất nước, xu hướng phát triển rầm rộ các hoạt động xây dựng, nhu cầu về chất lượng của các công trình xây dựng cũng được đòi hỏi ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu chất lượng, hoạt động tư vấn, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng là nhu cầu bức thiết đối với tất cả các công trình xây dựng. Xác định được nhu cầu đó, Công ty SCIC đặc biệt quan tâm và chú trọng phát triển lĩnh vực Tư vấn và kiểm định xây dựng với các sự kiện và hoạt động cụ thể như sau: Ngày 01/02/2007, Phòng thí nghiệm xây dựng của Công ty đã được Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng cấp Quyết định số 184/QĐ-BXD về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử, mã số LAS-XD506 kèm theo Danh mục các phép thử được được thực hiện. Để tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác với các đơn vị cùng hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định xây dựng, Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam đã chủ động đăng ký gia nhập và được Hội Các Phòng Thí Nghiệm VINATEST kết nạp vào Hội viên theo Quyết định số 02-08/VNT-QĐ ngày 05 tháng 05 năm 2008. Các Hoạt động, Tư vấn và Kiểm định của Công ty trong lĩnh vực xây dựng gồm: •Tư vấn kỹ thuật xây dựng; •Tư vấn lắp đặt phòng thí nghiệm, kỹ thuật thử nghiệm; • Kiểm định, thử nghiệm: Xi măng, cát, đá, gạch các loại, đất xây dựng, vữa xây dựng, hỗn hợp bê tông, cấu kiện đúc sẵn, sản phẩm xây dựng, bitum, bê tông nhựa, thép xây dựng, ... • Kiểm định, thử nghiệm nền móng công trình: thử CBR, mô đun đàn hồi, thử tải tĩnh cọc, siêu âm cọc khoan nhồi, khoan bê tông mùn cọc, đánh giá độ nguyên vẹn của cọc theo phương pháp biến dạng nhỏ (PIT), biến dạng lớn (PDA); • Đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình bằng phương pháp siêu âm kết hợp với búa thử bê tông và mẫu khoan bê tông; • Kiểm định, thử nghiệm công trình xây dựng và giao thông, tư vấn và quản lý dự án công trình xây dựng, khảo sát và đo vẽ hiện trạng công trình, đo đạt bản đồ, khảo sát địa chất; • Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện. San lấp mặt bằng. Trang trí nội ngoại thất; • Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào công trình xây dựng. Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của mình, Công ty SCIC đã liên kết, hợp tác, góp vốn vào việc hoạt động Trung Tâm Dịch Vụ Khoa Học Và Công Nghệ VINATEST (STS-VINATEST). Trung Tâm Dịch Vụ Khoa Học Và Công Nghệ VINATEST (STS-VINATEST) được quyết định thành lập bởi Hội Các Phòng Thí Nghiệm VINATEST và được Sở Khoa Học Và Công Nghệ TP.HCM cấp phép hoạt động khoa học và công nghệ từ năm 1993. Trung tâm được quản lý và điều hành hoạt động bởi các nhà khoa học có bề dày kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tại các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các hiệp hội khoa học kỹ thuật. Mặc dù mới thành lập từ năm 2006, nhưng SCIC có lợi thế về nguồn nhân lực vững mạnh, dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của mình. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động hiệp hội, liên kết hợp tác với các đơn vị cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực hoạt động, Công ty SCIC đã và đang từng bước khẳng định mình trên thị trường Tư vấn và kiểm định xây dựng.
4 công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam (scic)
Dangminh Corporation (DMC)
223 Điện Biên Phủ Phường 15 Bình Thạnh Hồ Chí minh City - Việt Nam
Tel: +84-8-35123171 Fax: +84-8-35123181
Email: ndkhoa@dmc.vnWeb:http://www.dmc.vn
Visitor:1973940734
Dangminh Consultant & Investment (DMC) Pty. Ltd.,
358 Sumners Road, Riverhills QLD 4074, Australia.
Email:dmc.au@dmc.vn 
Web:http://www.DMCHomeDepot.com.au